Aplikasyon Krokisi
Aplikasyon Krokisi

Aplikasyon Krokisi

 

- Taşınmaza (Arsa,Tarla vb.) ait sınırların, arazide tespit edilip işaretlenmesi işlemidir.

 

- Ne zaman ihtiyaç duyulur.

 

- Taşınmazınızın sınırlarını görmek isterseniz. 

 

- Komşu taşınmaz ile sınır anlaşmazlığı yaşanırsa.

 

- İmar durum belgesi alabilmek için. (Her belediye istemeyebilir.)

 

- Yapı ruhsatı (İnşaat Ruhsatı) alabilmek için.

İstenen Evraklar:

 

- Tapu senedi veya tapu kaydı. (webtapu üzerinden alınabilir.) 


Malik şahıs ise;

 

- Tapu sahibinin kimliği

 

- Vekaleten işlem yapılıyorsa. (Vekaletname örneği ve vekilin kimliği)

 

- Vasi veya kayyım işlem yapıyorsa.(Mahkeme kararı örneği ve vasi veya kayyım kimliği)

 

- Veli işlem yapıyorsa.(Aile nüfus kayıt örneği ve velinin kimliği)

Malik şirket,vakıf,kooperatif veya hükmi şahsa ait ise;

 

- Vergi levhası örneği

 

Temsilci ise;

 

- Temsilcinin imza sirküleri ve temsilcinin kimliği

 

Vekaleten ise;

 

- Vekaletname örneği ve vekilin kimliği


Sonuç:

İşlem sonucunda "Aplikasyon Krokisi" adlı evrak hazırlanıp ilgilisine teslim edilir.  

 

Bu site, Sitesepeti ve Solido Grup güvencesi ile hazırlanmıştır. Copyright © 2014