Hizmet Alanlarımız
Hizmet Alanlarımız

Hizmet Alanlarımız

      


Aplikasyon Krokisi

- Taşınmaza (Arsa,Tarla vb.) ait sınırların, arazide tespit edilip işaretlenmesi işlemidir.

Harita Plan Örneği

Plan örneği, talebe bağlı olarak kadastro müdürlüklerinde yapılan işlemler arasında yer alır. Harita (plan) örneği parselin tescili haritasında

Cins Değişikliği

Cins Değişikliği; bir taşınmaz malın cinsinin yapısızken yapılı veya yapılıyken yapısız hale, bağ, bahçe, tarla vb. iken arsaya, arsa veya arazi iken bağ, bah&cc

18. Madde Uygulaması

İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri, malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile yol fazlaları ile

15-16 Madde Uygulaması

İfraz(ayırma-bölme) ve Tevhid(birleştirme) bir İmar Planı uygulama yöntemi olmamasına rağmen, Belediyer tarafından ısrarla bir uygulama yöntemiymişcesine

İfraz (Ayırma)/Tevhid (Birleştirme )

İfraz: Tapuda tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir gayrimenkulün parsellere bölünerek, her parselin tapu kütüğünde

Hatalı Bağımsız Bölüm Düzeltmesi

Ülke genelinde dikey veya yatay kat irtifaklı/kat mülkiyetli yapıların; fiili durumları ile tapu kayıtlarının dayanağını oluşturan mimarî projesindeki b

Parselasyon

Parselasyon , ham arazileri üstünde yapılan çalışmalar anlamına gelmektedir. Bunun amacı, kentleşmenin düzenli bir biçimde gelişmesini sağl

Bağımsız Bölüm Yer Gösterme

İlgilisi tarafından yeri tespit edilemeyen bağımsız bölümün yerinin ilgilisine zeminde gösterilmesi ve bilinen noktalara göre bunun krokisinin

Yapı Aplikasyon Projesi

Kadastro paftalarında bulunan parsel köşe noktalarının yeniden zeminde belirtilmesi ile parselin zemindeki sınırlarının gösterilmesine denir.

Zemin Tespit Tutanağı

Zemin tespit tutanağı; Bilindiği üzere İmar barışı iki aşamadan oluşuyor. ilk aşama “yapı kayıt belgesi” ikinci aşama ise iskan, yani kat mülkiyet

Hali Hazır Plankote

Plankote, köşe nokta ve belirli noktaların kotlarının verildiği evraktır. Evrakta alımın yapıldığı il, ilçe, mahalle, pafta no, ada no, parsel no, maliki ve

İrtifak Hakkı

Parselinize geçmek için yolu olan parselden, yola kadar olan kısmın belirli bir genişlikte kullanım hakkını alma iş

Fenni Mesuliyet

Dron İle Haritalama

3B Kadastro

Bu site, Sitesepeti ve Solido Grup güvencesi ile hazırlanmıştır. Copyright © 2014