Yapı Aplikasyon Projesi
Yapı Aplikasyon Projesi

Yapı Aplikasyon Projesi

 

Kadastro paftalarında bulunan parsel köşe noktalarının yeniden zeminde belirtilmesi ile parselin zemindeki sınırlarının gösterilmesine denir.


YAPI APLİKASYON BELGESİ NEREDEN ALINIR ?


Aplikasyon krokisi , parselin bağlı bulunduğu kadastro müdürlüğünden gerekli belgelerin verilmesi ile temin ediliyor. Gereken belgeler aşağıda yer alıyor.

 

  • Aplikasyonu istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği,
  • Gayrimenkul malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği,
  • Talep sahibi şirket , vakıf , dernek veya kooperatif emsilcisi ise , yetki belgesi ile kimliği,
  • Gayrimenkulün sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi ve kimliği.

 

Bu site, Sitesepeti ve Solido Grup güvencesi ile hazırlanmıştır. Copyright © 2014