18. Madde Uygulaması
18. Madde Uygulaması

18. Madde Uygulaması

 

İmar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri, malikleri veya diğer hak sahiplerinin muvafakatı aranmaksızın, birbirleri ile yol fazlaları ile, kamu kurumlarına veya belediyelere ait bulunan yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar planına uygun ada veya parsellere ayırma işlemidir.


18. Madde Uygulamasının Özellikleri Nelerdir?

 

  • 18. Madde uygulaması imar planına uygun olarak yapılır.
  • Re'sen ya da ilgilisinin talebi ile yapılır, resen yapılanlarda hak sahiplerinin muvafakati aranmaz.
  • Belediye sınırları içerisinde belediyeler, belediye ve mücavir alan dışında ise valilik tarafından yapılır.
  • Uygulama alanı en az ada bazında yapılır ancak adanın bir kısmı imar planına uygun şekilde yapılanmış ise o zaman geriye kalan sahada 18. Madde uygulaması yapılabilir.
  • “Düzenleme Ortaklık Payı Oranı” (DOP) %40’dır. Daha önce terk yapılmamış alanlarda %40’a kadar bedelsiz arsa terki yapılabilir. DOP oranı planda gereken alana göre tespit edilir. Oranın %40’dan az olması durumunda DOP oranı daha az olacaktır.
  • Yukarıda belirtilen alanlar için gereken DOP oranının %40’dan fazla olması durumunda eksik kalan miktar kamulaştırma yolu ile tamamlanır.
  • Herhangi bir parselde parselin bir kısmının kamulaştırılırsa, DOP kamulaştırmadan arta kalan alan üzerinden ayrılır.
  • DOP olarak kesilen arsalar aşağıdaki umumî hizmetler için nullanılır ve başka maksatlarla kullanılamaz.

 

Bu site, Sitesepeti ve Solido Grup güvencesi ile hazırlanmıştır. Copyright © 2014